Project Description

Regent i devota

El taller, orientat als alumnes de secundària, permet consolidar els continguts de les ciutats i regnes medievals, el desenvolupament de la Península Ibèrica entre els segles XIII al XV així com les principals característiques de l’art gòtic. Es proposa en primer lloc al professor que realitze una activitat de preparació de continguts que es treballaran a l’aula a través del document Història d’una reina, el qual permet contextualitzar la figura de la reina Maria de Castella com a regent en absència del seu espòs Alfons V El Magnànim. Al monestir els alumnes duran a terme una visita guiada, unes activitats individuals o per equip i finalment treballaran un retallable del monestir de la Santíssima Trinitat.