Project Description

Durant el segle XV València es converteix en un dels pols culturals i econòmics de la Mediterrània

Les últimes dècades del segle XV coincideixen a València amb figures tan importants com els Borja, el rei Alfons V o els escriptors Ausiàs March o Joanot Martorell. Una València viva i florent que es nodreix de la seua economia i la seua excel·lent arquitectura. Descobreix-la de la mà dels nostres guies. L’esplendor de València coincideix amb la consolidació de la casa Trastàmara i el seu suport directe a la classe burgesa, assegurant els seus drets tal com els fossin concedits per Jaume I. Després de diversos conflictes en el si de la corona d’Aragó València és triada per la cort com a centre econòmic, convertint-la en focus intel·lectual i social del segle XV. El nostre Segle d’Or materialitzarà l’expansió de la corona d’Aragó a la Mediterrània, la introducció de nous cultius, la consolidació d’un florent comerç basant-se en la seda o l’esplendor de les lletres valencianes. Aquest magne espai de temps finalitzarà amb la descoberta d’Amèrica.